Wilrijk moet haar stem meer laten horen op het Schoon Verdiep.
Ik, Kristof Bossuyt, zal hier zorg voor dragen vanuit de districtsraad als lijsttrekker.


 

Met Liesbeth Homans op de 2de plaats voor de gemeenteraad maakt Wilrijk voor het eerst kans op een eigen stads-schepen vanuit ons district.
Wat het Provinciehuis betreft, maken we met Luk Lemmens als lijsttrekker een meer dan behoorlijke kans op een 'deputé'.


  

In de eerste plaats wil N-VA Wilrijk werk maken van méér Veiligheid, Welvaart en Leefbaarheid.

Dit kan het best door een partij die niet enkel verandering predikt, maar die ook effectief woorden in daden omzet. We willen juist de eigenheid van Wilrijk als district gerespecteerd zien. Meer nog: deze moet juist meer in de verf gezet worden. Met de kracht van verandering moet dit lukken!

Tweets